Το Λεξικό των παλαιών Γρεβενιώτικων! (3ο μέρος)Λέξεις και φράσεις από τα παλιά Γρεβενιώτικα σε σύγχρονη μετάφραση! Τρίτο μέρος!


Γράψτε το σχόλιό σας!Δείτε κι αυτά!