Γρεβενιώτικα δημοτικά τραγούδια!



Οι παραδοσιακοί σκοποί που γράφτηκαν και τραγουδήθηκαν στα μέρη μας ή για τα μέρη μας χαρακτηρίζονται από μεράκι και πάθος!




Τραγούδια





















Γράψτε το σχόλιό σας!



Δείτε κι αυτά!