''Βρισιές'' στα Γρεβενιώτικα!Ο Yannis Epsylon Bozovitis ξεκίνησε ένα πολύ ωραίο post με παλιούς Γρεβενιώτικους κοροϊδευτικούς - περιπαικτικούς χαρακτηρισμούς και η σελίδα μας το αναδημοσίευσε! Βρισιές ... Γριβινιώτκις!
χαζουμσόχαζους,
χλιάρας,
μσκάρας,
φίτσιους,
σκατιάρς,
χάφτας,
τσιρλιάρς,
ντιλνός, 
χαλιαχούπς, 
χπάρας, 
ζουρλουντάμαρου, 
αγρουκούμπανους,
βιράνκους,
κλαπανάρας,
σιούμκας,
κουμάς,
ταρταλιώτας,
μουρντάρς,
κουρκούτας, 
χλιμίντζιουρας,
κεφτές, 
τουρκόπιασμα, 
σκλιόγιρους - σκλιόγρια, 
τουρκόσκλου, 
τζαντίλας, 
πόρδας, 
χαζουντάμαρου, 
σιαπέρας, 
πουρδαλάς, 
ντεντέκας,
γκαβαλιάρς, 
βόιδ, 
λαφρίδας, 
λαφρουκάνταρου, 
κλαναράδας, 
αρίτσιαβους, 
αρτμένους, 
ξισουλόιαστους,
σταχτουμπαμπαλιάρς,
ξυλουπνάκας,
μισουλάγγιρου,
ξλένιους,
μπίραβους,
γελαδουκούδουνου,
ζγκούργιαβους, 
πιζιβέγκς, 
λέλικας, 
πέρπιρας, 
παρτάλας, 
ξισαμάρουτους,
στραβάδ, 
σβαρνιάρς,
βρουμιάρς, 
άπλυτους, 
στραβουπόδαρους, 
χαφταλεύρας, 
ψαρουλέλικας, 
ζαγάρ, 
κουπρίτς, 
μπούφους, 
χαλασουσπίτς, 
γουμαρουσόϊ,
κριμανταλάς, 
σιάβαρου, 
χτικιάρς, 
ξιμέτουχους, 
αΐσκιουτους,
σαλαμέντρας,
χλιούπκας, 
σλιάπκας

Γράψτε το σχόλιό σας!Δείτε κι αυτά!