Το άγνωστο πέτρινο γεφύρι ανάμεσα από Κιβωτό και Παναρέτη!


Στα ίχνη των παλιών πέτρινων γεφυριών!
Άλλο ένα άγνωστο πέτρινο γεφύρι καταγράφεται σήμερα, ανάμεσα από την Κιβωτό Γρεβενών και την Παναρέτη Κοζάνης. Όπως και το γεφύρι της Πραμόριτσας που βρίσκεται κοντά, το άγνωστο αυτό γεφύρι βρίσκεται στα σημερινά σύνορα των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, πολύ κοντά στις ιαματικές πηγές της Κιβωτού.

Οι κάτοικοι της Κιβωτού ονομάζουν τη συγκεκριμένη περιοχή "Πάρουτλου", ίσως επειδή τα νερά στο σημείο μυρίζουν "μπαρούτι" λόγω των ιαματικών πηγών.

Καταγράφεται σε παλιούς χάρτες μεταξύ των οποίων και στον Αυστροουγγρικό του 1910 που θα βρείτε στην ανάρτηση. Επίσης υπάρχει η εξής αναφορά από το 1912, του κόμη Αλέξανδρου Ρώμα, αρχηγού του Γαριβαλδινών, που συμμετείχε με δικό του σώμα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς Πολέμους:

"Λίγο πριν εξασφαλίσουν και καταλάβουν τη γέφυρα Πανάρετης ο Αλέξανδρος Ρώμας τηλεγραφεί από το Κρύφτσι αναφέροντας στον αντισυνταγματάρχη Ηπίτη την κατάληψη των χωριών :

Λαμβάνομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν υμών ότι συμφώνως τη διαταγή σας κατελάβομεν τα χωρία: «Σούμπινον», «Κρύφτσι», και «Τσούρχλι» αμαχητί, όπλα δεν εύρομεν, οι κάτοικοι μας υπεδέχθησαν ενθουσιωδώς (εκ του φόβου των ανταρτών),εζητωκραύγασαν υπέρ του Βασιλέως μας και μας περιποιήθησαν πολύ. Η διαταγή σας όσον αφορά την γέφυραν «Πανάρετη» η ορισθείσα δύναμις βαδίζει προς κατάληψιν αυτής και αναμένομεν από στιγμής εις στιγμήν την αναφοράν ότι κατελήφθη. Η διαγωγή του σώματός μου υπήρξε κοσμία και παραδειγματική, το ηθικόν των ανδρών ακμαίον. Εν γεφύρα «Πασσά» συνελήφθη εις καταδότης όστις και ετυφεκίσθη.

Εν Κρύφτσι τη 7 Νοεμβρίου 1912
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΩΜΑΣ"

(Πηγή: Ηλίας Γάγαλης, Greveniotis.gr)

Σήμερα υπάρχει σύγχρονη γέφυρα σε αυτό το σημείο που "πατάει" σε 3 μεγάλα πέτρινα βάθρα, κάτι που είναι ένδειξη ότι κάποτε θα πρέπει να ήταν δίτοξο το γεφύρι. Τα πέτρινα βάθρα φαίνονται και από πάνω από τη σύγχρονη γέφυρα, από την αριστερή μεριά της πηγαίνοντας προς Παναρέτη. 


Φωτογραφίες

Χάρτης


Γράψτε το σχόλιό σας!Δείτε κι αυτά!