Γεφύρι Κατσουγιάννη

Η αποκατάσταση της λεζάντας σε μια παλιά φωτογραφία: ποιο γεφύρι εμφανίζεται πραγματικά;

Αξιοθέατα

Στο πέτρινο γεφύρι του Κατσογιάννη, στο Σπήλαιο!