Γεφύρι Μύλου

Το άγνωστο 2ο γεφύρι στον Ζιάκα Γρεβενών!