Γεφύρι Κατσουγιάννη

Η αποκατάσταση της λεζάντας σε μια παλιά φωτογραφία: ποιο γεφύρι εμφανίζεται πραγματικά;

Αξιοθέατα

Στα γεφύρια Σπανού και Σταυροποτάμου!

Αξιοθέατα

Τα Πέτρινα Γεφύρια Σπανού και Σταυροποτάμου!

Γέφυρα Σπανού

Τέσσερα χιονισμένα πέτρινα γεφύρια!