Αβδέλλα

Αδελφοί Μανάκια: οι πρωτοπόροι κινηματογραφιστές στα Βαλκάνια!

Αβδέλλα

Video των αρχών του 1900 των αδελφών Μανάκια από την Αβδέλλα!