Το Λεξικό των παλαιών Γρεβενιώτικων! (2ο μέρος)Λέξεις και φράσεις από τα παλιά Γρεβενιώτικα σε σύγχρονη μετάφραση! Δεύτερο μέρος!Γράψτε το σχόλιό σας!Δείτε κι αυτά!