Το Λεξικό των παλαιών Γρεβενιώτικων! (2ο μέρος)



Λέξεις και φράσεις από τα παλιά Γρεβενιώτικα σε σύγχρονη μετάφραση! Δεύτερο μέρος!











Γράψτε το σχόλιό σας!



Δείτε κι αυτά!