Το Λεξικό των παλαιών Γρεβενιώτικων! (4ο μέρος)


Λέξεις και φράσεις από τα παλιά Γρεβενιώτικα σε σύγχρονη μετάφραση! Τέταρτο μέρος!


Γράψτε το σχόλιό σας!Δείτε κι αυτά!