Φωτογραφίες της Παλιάς Μηλιάς πριν από 25 χρόνια!


Από το προσωπικό αρχείο του κ. Παναγιώτη Φίλιου.







Φωτογραφίες















Χάρτης






Γράψτε το σχόλιό σας!



Δείτε κι αυτά!