Γεφύρι Κέντρου

Καλή αρχή: ένα γεφύρι ξαναγεννήθηκε!

Γεφύρι Κέντρου

Ομάδα εθελοντών καθάρισε το πέτρινο Γεφύρι στο Κέντρο Γρεβενών!

Γεφύρι Κέντρου

Το παράπονο ενός γεφυριού