Γεφύρι Ζιάκα

Φωτογραφικό αφιέρωμα στα 5 πέτρινα γεφύρια του Ζιάκα και του Σπηλαίου Γρεβενών

Γεφύρι Μύλου

Το άγνωστο 2ο γεφύρι στον Ζιάκα Γρεβενών!