Βασιλίτσα

Ο δρόμος Δίστρατο - Γρεβενά τη δεκαετία του '60