Για επισκέπτες

Στο εξωκκλήσι του Αγίου Παϊσίου στο Κέντρο Γρεβενών!

Κέντρο

Στη λίμνη του Κέντρου Γρεβενών!